Til kommuner

Siden foråret 2021 har TURBO været en del af BØRNEBASEN, der er kommunernes platform til at finde de bedste tilbud til udsatte børn og unge indenfor både den private og offentlige sektor.
TURBO bruges blandt andet til SL § 11,3 forløb, og både Randers Kommune (Myndighedscenteret) samt Aalborg Kommune (Specialgruppen) anvender TURBO som eksternt tilbud til deres børn og familier.

Når I som kommune/socialrådgiver henvender jer til mig, vil et trivsels- og udviklingsforløb blive tilrettelagt individuelt i henhold til barnets behov og familiens omstændigheder.

TURBO forløb

Et klassisk TURBO forløb indeholder følgende elementer:

  • 12 x 1,5 times session med barn
  • 6 x 1 times session med forælder/forældre
  • Opstartsmøde + afslutningsmøde
  • 4-5 siders statusrapport (inkl. anbefalinger til fremtidig indsats)
  • Trivselsmåling hos barn før og efter TURBO

Samlet pris: 21.000 DKK.* (ekskl. moms)

*I den samlede pris er der inkluderet kørsel (Region Nord- og Midtjylland) samt tid og betaling til forberedelse og udarbejdelse af redskaber til familien. Er der tale om en ekstraordinær indsats, vil der typisk blive indlagt ekstra tid og økonomi til akutaftaler og supplerende kommunikation med familie og netværk.