Sarah Skovhus

Individuelt, tilrettelagte udviklingsforløb for børn og unge med og uden kognitive vanskeligheder 

Børn, der trives psykisk og kender deres egne styrker, lærer bedre og mere, har større resiliens overfor modgang og har lettere ved at indgå i socialt samspil.

Jeg tilbyder individuelt tilrettelagte TURBO forløb til børn og unge med kognitive udviklingsforstyrrelser eller psykiske vanskeligheder samt workshops til skoler og daginstitutioner om effekten af at tilrettelægge læring med udgangspunkt i positiv psykologi

TURBO er godkendt offentligt og er med som specialiseret indsats til udsatte børn og unge hos BØRNEBASEN.

Jeg samarbejder med Specialgruppen hos Aalborg Kommune samt Børne- og Familieafdelingen hos Randers Kommune. 

 

Hvem er Sarah Skovhus?

Vil du vide lidt mere om mig og min faglige baggrund?

TURBO forløb

Find mere informationer om mine trivsels- og udviklingsforløb og min tilgang her. 

Priser – forløb og workshops

Find priser og yderliger informationer om mine udviklingsforløb 

Til familier

Effekt for barnet

Udvikling af growth mindset

Øget tro på egne evner (både personlige og sociale)

Større viden om egne handlemuligheder i forskellige situationer

Opnå større, mental trivsel via mestringsoplevelser

Styrket resiliens

Mod til at kaste sig ud i nye og fremmede situationer

Øget, kognitiv fleksibilitet

Værdi for forældre

Større fokus på at bruge barnets styrker i dagligdagen

Viden om hvordan RUBRICS system kan hjælpe jeres barn i fritid, hjem og skole

Øget livskvalitet for jer som familie

Værktøjer til at arbejde videre med growh mindset efter end forløb

Indsigt i hvad trivsel betyder for jeres barns sociale og faglige kompetencer

Til skoler, dagtilbud og foreninger

I får

Redskaber til differentieret læring

Værktøjer til at øge elevers læringspotentiale

Viden om hvordan somatiske markører styrker jeres børns/elevers opmærksomhed og hukommelse

Viden om hvordan brain braks kan integreres i dagligdagen og øge børnenes mentale energi

Analyseredskab til at arbejde med udvikling af elevers motivation via Self Determination Theory

Fordele og effekter

Øge elevernes motivation over ny læring

Fremme læringsudbyttet hos hver elev

Tilrettelæggelse af målstyret læring

Engagerede elever der har mod på nye opgaver

Fremme børnenes tro på egne evner

Elevinddragelse og større selvstændighed hos børnene