TURBO forløb

Jeg tilretter jeres barns udviklingsforløb ud fra en evidensbaseret, positiv psykologisk indsats, der er gennemført i samarbejde med DPU/Aarhus Universitet.

Tilrettelæggelse af TURBO 

Et TURBO forløb strækker sig  som udgangspunkt over 3 måneder, hvor hvert barn får udarbejdet en skræddersyet udviklingsplan. Jeg har tæt samarbejde med jer forældre, så de øvelser jeg igangsætter med barnet til hver session kan føres videre derhjemme, og den psykiske udvikling hos jeres barn forstærkes. 

Hvert udviklingsforløb bliver tilrettelagt i samarbejde med jer forældre. Der vil blive taget højde for barnets dagsform og særlige behov, så 1:1 konsultationer med mig bliver lagt på de tidspunkter, hvor jeres barn har størst overskud.  

Hvert et forløb tilrettelægges i henhold til de det pågældende barn med hensyn til både samarbejdsform, indhold og tidsmæssigt omfang. 

Herunder finder du inspiration til at dykke nærmere ned i forskningen om,

  • Udvikling af sociale og personlige kompetencer i forhold til at styrke de faglige kompetencer:

https://www.oecd.org/education/skills-for-social-progress-9789264226159-en.htm 

  • Positive emotioner udvider og udvikler barnets handlerepertorie og læringspotentiale

https://psycnet.apa.org/record/2012-22248-010

https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rstb.2004.1512

  • At autonom motivation af afgørende for både subjektiv trivsel og for øget læringsudbytte

https://psycnet.apa.org/record/2002-01702-009

  • Hvilken betydning growth mindset har for et menneske på både kort og lang sigt

https://www.clutejournals.com/index.php/JIER/article/view/9099

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2018.1492337

Udgangspunkt i Projekt TURBO

Min udviklingsindsats tager udgangspunkt i Projekt TURBO, der gennemføres i efteråret og vinteren 2020/2021. Projektet er led min mastergrad og danner grundlag for min afhandling om accelererende læring (deraf navnet “TURBO”). 

(Projektet udgives i elektronisk format i juni 2021 som masterafhandling fra Aarhus Universitet og kan downloades via AU.dk).

Udviklingsforløbet omfatter
Indledende konsultation
Samtale med jer forældre (uden barn)
Afdækning af trivsel hos barn
Individuelle forløb á 12 sessioner (1,5 time pr. gang)
Øget selvbevidsthed om egne styrke og udfordringer – og erfaring med at bringe kompetencer i spil i forskellige sammenhænge
Afdækning af ønsket eller uhensigtsmæssig adfærd (opgave mellem forældre og jeg)
Growth mindset/fixed mindset i forhold til øget, kognitiv fleksibilitet
Styrkespotting hos andre til udvikling af sociale forståelse
Styrket selvopfattelse gennem successikrede øvelser og opgaver
Erfaring med forskellige handlemåder til at arbejde med udfordrende situationer i skole/hjem/fritid